Fire Room
2 februari 2017
Vergaderingen
2 februari 2017

VISIE STORM COMPETENTIE GERICHT BHV

Bij Storm veiligheidsprofessionals staat de BHV in het teken van competenties. Volgens de ARBO wet moet u kunnen aantonen competent te zijn om BHV taken uit te voeren.

Middels onze gerichte opleiding stappen wij af van de klassieke BHV trainingen en zullen uw medewerkers in staat zijn om de basisvaardigheden uit te voeren. Samen met uw organisatie worden vanuit uw RI&E BHV scenario’s geschreven, op basis van restrisico’s. Met deze realistische scenario’s trainen wij binnen uw bedrijf zodat u uw basiskennis direct in de praktijk kunt toepassen. Het aanleren van theoretische kennis wordt door Storm via E-learning aangeboden. De cursist kan zijn eigen tempo bepalen. Hierdoor wordt de competentie gerichte opleiding BHV efficiënt en reduceert deze uw opleidingskosten.

Direct boeken